Hz. Yusuf Aleyhisselamın Güzellik Duası | www.corek-otu-yagi.com

 

Yüz güzelliği için dua Hz Yusuf’un muazzam etkili duası

Yüz güzelliği için duanın muazzam tesirleri hangi özelliğinden ileri gelmektedir?

Yüz güzelliği için dua hem bedensel yönden hem de ruhsal yönden kişiyi etkileyen bir duadır.

Zira unutulmamalıdır ki kişinin ruh dünyası ile yüz güzelliği birbirini karşılıklı olarak etkilemektedir.

Okunan bu etkili dua inşallah kişinin yüzünün aydınlanıp güzelleşmesini sağlayacak böylece kişinin psikolojik olarak da daha özgüvenli ve daha mutlu olmasına yardımcı olacaktır.

Kuran’da ve hadislerde güzellik kavramına nasıl bakılmıştır?

İslam her şeyden önce güzellik dinidir. Maddi-manevi her konuda güzelliğe ulaşmak esastır. İnsanın dış görünüşünün temiz ve güzel olması da en fazla önemsenen hususlar arasındadır.

Kuran’da Secde suresi 7. ayette “Allah’ın yarattığı her şeyi güzel yaptığı” ifade edilmiştir. Tin suresi 4. ayette ise “Biz insanı en güzel biçimde yaratmışızdır.” denilerek insanın güzel yaratıldığına vurgu yapılmıştır.

Hz Muhammed ise insanların güzel ve bakımlı olmalarını önemsemiş kendisi de müminlerin karşısına her zaman temiz bir şekilde çıkmıştır. Ayrıca Hazreti Muhammed’in saç ve diş bakımı da müminlere örnek olmuştur. Tabii ifade etmek gerekir ki Hz Muhammed’de diğer kullarda olmayan nurani bir güzellik de mevcuttur.

İslam alimleri de güzelliğin kişi için önemine vurgu yapmış ve güzel olan her şeyi -helal olmak koşuluyla- övmüşlerdir.

 

Yüz güzelliği için duanın en makbul kabul edildiği zamanlar

Yüz güzelliği için dua yatsı namazından sonra, uyumadan hemen önce okunmaktadır.

Bazı alimler ise bu dua için sabah vakitlerinin daha uygun olacağını ifade etmişlerdir.

Esasında günün her vakti dua etmek için makbuldür. Çünkü Yüce Allah’ın rahmet kapıları asla müminlerin yüzüne kapanmaz. Kişi dilediği her vakit Rabbine el açıp dua edebilir.

Ancak duaların daha makbul kabul edildiği vakitlerin de olabileceğini ve bu konuda İslam alimlerinin tavsiyelerine kulak vermenin yerinde olacağını da belirtmek yerinde olacaktır.

Yüz güzelliği için dua kaç gün okunmalıdır?

Yüz güzelliği için dua ilk defa okunacaksa hiç ara vermeden 7 gün üst üste okumak gerekir.

Bu yedi günlük süre dolduğunda kişi kendisindeki değişimin farkına varacak ve çevresindeki insanlardan da güzelleştiğine dair yorumlar alacaktır.

7 gün üst üste okumalar gerçekleştirildikten sonra dua etmeyi bırakmamak ve haftada en az bir defa bu duayı okumaya devam etmek tavsiye edilir. Zira dualarda devamlılık duanın tesirleri açısından son derece önemlidir.

Yüz güzelliği için dua aynı zamanda şirinlik duası hükmündedir

Yüz güzelliği için dua kişinin dış görünüşünün değişmesine vesile olur ve onu başkalarının gözünde daha şirin gösterir. Bu manada dua “şirinlik duası” hükmünde kabul edilir.

Yüz güzelliği için duanın sözleri bazı kaynaklarda “birisini ikna etmek için okunan dua” olarak da geçer. Çünkü birisini ikna etmek ile yüz güzelliği arasında çok ciddi bir bağ vardır. İnsanlar güzel yüzlü insanların güzel bir ruha da sahip olduğunu düşündükleri için daha kolay ikna olurlar.

Yüz güzelliği için duanın sözleri
Yüz güzelliği için dua üç bölümden oluşur:

Esmaül hüsnadan 7 esma-ı şerif
Hazreti Yusuf’un güzellik duası
Nas suresi ile İnşirah suresi
Buna göre duanın tam hali şöyle olacaktır:

“Bismillahirrahmanirrahim”

“Ya Muktedir

Ya Kuddüs

Ya Vedud

Ya Latif

Ya Mucib

Ya Nur

Ya Musavvir”

“Allahümmec alni ve nuru Yusuf’a ala veçhi femen reani yuhibbuni mehabbeten”

“Kul eûzu bi rabbin nâs

Melikin nâs

İlâhin nâs

Min şerril vesvâsil hannâs

Ellezî yuvesvisu fî sudûrin nâs

Minel cinneti ven nâs”

“E lem neşrah leke sadrake.

Ve vedagnâ anke vizrake

Ellezî enkada zahrake.

Ve rafe’nâ leke zikrake.

Fe inne meal usri yusrâ

İnne meal usri yusrâ

Fe izâ feragte fensab.

Ve ilâ rabbike fergab.”

(Amin)

Duayı ezberlemekte güçlük çeken müminlerin duanın sözlerini yazılı bir metinden okumalarında bir sakınca yoktur.

Duanın sözlerini bir defa okumak yeterli iken müminler sünnette uyup duayı üç defa da okuyabilirler.

Yüz güzelliği için dua edilirken dikkat edilmesi gereken 3 önemli husus

Büyük alimler bu dua ile ilgili şu uyarılarda bulunmuşlardır:

Güzellik duası esmalara ve surelere dayandığı için dua öncesinde mutlaka abdest alınmalıdır.

Dua edilirken aceleci davranılmamalı ve sabırla Allah’a niyaz edilmelidir. Ayrıca duaların kabulünde içtenlikle dua etmenin önemi kavranmalıdır.

Duanın yalnız bir ortamda okunması ve dua edildiğine dair başka şahıslara bilgi verilmemesi de daha isabetli olacaktır.

Buradaki 3 husus dışında bazı alimler dua edildiği dönemde abdestli biçimde uyunmasının faydalı olacağını da ifade etmişlerdir.

 

 

 

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*