Cumhurbaşkanlığı ve TBMM Genel Sekreterliği’nin kapsam dışı bırakıldığı tasarruf tedbirleri genelgesinde ne var? – BBC News Türkçe


Cumhurbaşkanlığı

Kaynak, DHA

Kamu kurum ve kuruluşlarında alınacak tasarruf tedbirleriyle ilgili genelge Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan genelgede, kamu kurum ve kuruluşlarında araç kullanımından cep telefonu faturalarına, gazete ilanlarından davet ve etkinlik organizasyonuna kadar çok sayıda kalemde yapılacak kesintinin ayrıntıları yer alıyor.

Genelge, kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşları da kapsıyor.

Kapsam dışı bırakılan kurumlar hangileri?

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı ve TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliği, tasarruf tedbirlerine ilişkin genelgenin dışında bırakıldı.

2018 yılında kurulan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı’nın altında Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü, Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü, Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü ve Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğü olmak üzere beş idari birim bulunuyor.

Kuruluşundan bu yana başkanlığını Metin Kıratlı yürütüyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kasım 2020’de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu’na yaptığı sunumda, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı ile ofislerin 2019 yılı toplam harcamasının 3 milyar 920 milyon TL olduğunu söyledi.

Oktay’ın açıklamasına göre, bu bütçe 2021 yılında yüzde 28 artırılarak 4 milyar 39 milyon TL’ye yükseltildi.

Genelgenin kapsamı dışında tutulan diğer kurum olan TBMM Genel Sekreterliği de üç Genel Sekreter Yardımcısı, Hukuk Müşavirliği, Satınalma Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Genel Sekreter İdari Şubesi, Sivil Savunma Uzmanlığı, Dış İlişkiler ve Protokol Müdürlüğü’nden oluşuyor.

Hangi tasarruf tedbirleri uygulanacak?

Yedi sayfadan oluşan genelgenin giriş bölümünde amacı, “kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltılması ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması” olarak sıralandı.

Genelgede kapsam, genel ilkeler, taşınmaz edinilmesi ve kiralanması, resmi taşıtların edinilmesi ve kullanılması, basın ve yayın giderleri, kırtasiye ve demirbaş alımları, temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri, personel giderleri, enerji ve su alımları, personel servisi hizmetine ilişkin giderler ve diğer hususlar başlığı altında farklı bölümler yer alıyor.

Genelgeyle getirilen tasarruf tedbirlerinin bazıları şöyle sıralanıyor:

 • Yurt içinde ve yurt dışında hiçbir surette hizmet binası, lojman, her ne adla olursa olsun memur evi, kamp, kreş, eğitim, dinlenme ve benzeri sosyal tesis ve bunlarla ilgili arsa ve arazi satın alınmayacak, kamulaştırılmayacak, yeni kiralama yapılmayacak ve yeni inşaata başlanmayacak.
 • Acil ve zorunlu haller dışında her ne suretle olursa olsun yeni taşıt edinilmeyecek.
 • 2020 yılındaki taşıt sayılarını 2021 yılından başlamak üzere 2023 yılı sonuna kadar kümülatif olarak en az yüzde 20 oranında azaltacak.
 • Makam ve hizmetler ile ambulanslar hariç olmak üzere, hibe dahil her ne suretle olursa olsun yabancı menşeli taşıt edinilmeyecek.
 • Üst düzey bürokratlar ile belediye başkanları ve belediyelerde genel sekreterler ve genel müdürler; ikametgahları ile görev yerleri arasındaki sadece sabah-akşam geliş ve gidişleri için hizmet aracı olarak kurumların mevcutlarında bulunan binek veya “station wagon” tipi taşıtlardan yararlanabilecek.
 • Memuriyet mahalli dışındaki görevlere zorunlu durumlar hariç resmi taşıtla gidilmemesi hususunda ilgililer azami özen ve dikkati gösterecek.
 • Hizmet alımı suretiyle edinilecek taşıtlarda model yılı yeni araçlar yerine model yılı yeni olmayan araçlara öncelik verilecek.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet içi eğitim, konferans, seminer, çalıştay, sempozyum, toplantı, organizasyon ve benzeri her türlü faaliyetlerinin uzaktan erişim yöntemleriyle yapılması esas olacak.
 • Günlük gazete alımı yapılmayacak, görev alanı ile ilgili olmayan yayınlara abone olunmayacak.
 • Uluslararası toplantılar ile milli bayramlar hariç gezi, kokteyl, yemek ve benzeri davetler düzenlenmeyecek.
 • Temsil ve ağırlama ödenekleri, zorunlu haller dışında kullanılmayacak.
 • Hukuki zorunluluklar gereği yapılan veya kurum faaliyetleri ile doğrudan ilgili olan tanıtım giderleri hariç olmak üzere basın ve yayın organlarına ilan-reklam verilmeyecek.
 • Enerji verimliliği yüksek projeler ile enerji kullanımı düşük olan ürünler tercih edilecek.
 • Su kullanımında tasarruflu cihazlar tercih edilecek.
 • Bedeli kurum ve kuruluşlarca karşılanmak suretiyle satın alınan mal veya hizmetler karşılığında tahakkuk eden her türlü ayni veya nakdi menfaatin (havayolu şirketlerince sağlanan uçuş milleri vb.), şahıslarca tasarruf edilmesi önlenecek, kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılması sağlanacak.

KAYNAĞI GÖR

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*