Allah’ın Rızkına Kefil Olduğu Kul | www.corek-otu-yagi.com

Allah’ın Rızkına Kefil Olduğu Kul | www.corek-otu-yagi.com

 

Peygamber Efendimizin ashabına ibret olsun diye anlattığı; Allah’a tevekkül, ahde vefâ ve ticâret ahlâkı gibi mühim konuları işleyen kıssa…

Ebû Hüreyre (r.a.) nakletmektedir:

Resûlullah İsrail oğullarından bir kimsenin şu kıssasını anlattı:

“Benî İsrâil’den bir kimse arkadaşından bin dinar borç taleb etti. O ise:

– Bana şahidlerini getir, onların huzurunda vereyim de şâhid olsunlar. dedi. Borç isteyen:

– Şâhid olarak Allah yeter! dedi. Diğeri:

– Öyleyse buna kefil getir. dedi. Borç isteyen:

– Kefil olarak Allah yeter. dedi. Diğeri:

– Doğru söyledin. dedi ve belli bir vâdeye kadar parayı ona verdi.

Adam deniz yolculuğuna çıktı ve ihtiyâcını gördü. Sonra borcunu vâdesi içinde ödemek maksadıyla geri dönmek üzere bir gemi aradı fakat bulamadı. Bunun üzerine bir odun parçası alıp içini oydu. Sâhibine hitâben yazdığı mektupla birlikte bin dinarı oyuğa yerleştirdi. Sonra oyuğun ağzını kapatıp düzledi ve denize getirip:

– Ey Allahım! Biliyorsun ki, ben falandan bin dinar borç almıştım. Benden şâhid istediğinde «Şâhid olarak Allah yeter!»demiştim. O da şâhid olarak Sen’den râzı oldu. Benden kefil isteyince de «Kefil olarak Allah yeter!» demiştim. O da kefil olarak Sen’den râzı olmuştu. Ben ise şimdi bir gemi bulmak için gayret ettim, fakat bulamadım. Şimdi onu Sana emânet ediyorum! dedi ve odun parçasını denize attı. Odun denize gömüldü.

Sonra oradan ayrılıp memleketine gidecek bir gemi aramaya devâm etti.

Diğer taraftan borç veren kimse de parasını getirecek bir gemi gelir ümidi ile (sâhilde ufuklara) bakmaya başladı. Bu arada, içinde parası bulunan odun parçasını buldu. Onu âilesine odun yapmak üzere aldı. Odunu testere ile bölünce parayı ve mektubu buldu.

Bir müddet sonra borç alan kimse geldi. Bin dinar alarak adamın yanına geldi:

– Malını getirmek için durmadan gemi aradım, ancak bundan önce gelen bir gemi bulamadım. dedi. Alacaklı:

– Sen bana bir şeyler göndermiş miydin? diye sordu. Borçlu:

– Ben sana, daha önce bir gemi bulamadığımı söyledim. dedi. Alacaklı:

– Allah Teâlâ hazretleri, odun parçası içerisinde gönderdiğin parayı senin yerine ödedi. Şimdi bu getirdiğin bin dinarı al ve selâmetle git. dedi.” (Buhârî, Kefâlet, 1)

Sevgili Peygamberimiz anlattığı bu kıssa ile Allah’a tevekkül, ahde vefâ, ticâret ahlâkı gibi mühim konuları müşahhas ve duygulu bir şekilde sahâbîlerine öğretmiştir.

 

Neden Namaz Kılamıyorum?

Neden Namaz Kılamıyorum?

21 Eylül 2020 admin 0

Kulun kıyamet günü Allah (c.c) tarafından hesaba çekileceği ilk ameli namazıdır. Günde 5 vakit farz kılınan namaz ibadetini eda etmek isteyen kimseleri namaza teşvik edecek

Tesettürlü Kızlar Çirkin midir?

Tesettürlü Kızlar Çirkin midir?

18 Eylül 2020 admin 0

Tesettüre girdikten sonra kızlar kendini genellikle çirkin hisseder . Peki bunun sebebi nedir ? CEVABI ve ÇÖZÜMÜ Videoda… Birisi size şöyle derse; “Tesettür sana birçok

2 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*