Hadisleri Okuyalım | www.corek-otu-yagi.com


 

Kendisine baktığınızda Allah’ı hatırlatan kişilerden olmak ne büyük bir saadet. Şimdi bu konuyla ilgili hadislere bakalım:

1. “Allah’ın kullarından en hayırlı olanları görüldükleri zaman Allah hatıra gelir. Allah’ın kullarından en kötüleri ise, fitnecilik için söz gezdiren, birbirini seven kimselerin arasını açan ve  masum insanları günaha ve sıkıntıya sokmak isteyen kimselerdir.” (Mecmau’z-Zevaid, h. no: 13140)

2. “Hangi kimselerle beraber olmak daha hayırlıdır?” diye sordular. Peygamberimiz buyurdular ki: “Görülmesi Allah’ı hatırlatan kimselerle.”(Mecmeuz Zavaid, 1/226)

3. “Ümmetimin en hayırlıları, görüldüklerinde Allah hatırlanan kim­selerdir. En şerlileri ise, söz götürüp getiren, birbirini seven insanla­rın arasını açan, suçsuz ve masumlara sıkıntı vermeyi meslek edinen kimselerdir.” (Müsned, IV/277)

4. “Allah’ın veli kulları kimlerdir?” diye sorulduğunda Peygamberimiz (asm) şu cevabı vermişlerdir: “Onlar öyle kimselerdir ki, görüldükleri zaman Allah Celle Celaluhü Hazretleri hatıra gelir.” (Taberi, 4/2731)

5. “Kendileriyle oturduklarımızın hangisi daha hayırlıdır, ya Rasulallah?” diye soruldu. Rasulullah da buyurdu ki “Görüldüklerinde size Allah’ı hatırlatan, konuştuğun­da ilminizi arttıran ve ameli size ahireti hatırlatan kim­selerdir.” dedi. (Abd b. Humeyd, İbn-i Hacer el-Askalani, Metalibu Aliye, Tevhid Yayınları: 3/123)

Hadis-i şerifte belirtilen özellik, İslamiyeti hayatının her safhasında hayatın en üst sırasına koymuş olmaktır. Kişi her işini Allah’ın rızasına uygun olarak yapmaya çalıştığında, onu görenler o kimsenin bu halinden Allah’ı hatırlarlar. Tebliğin en kuvvetli vasıtası lisan-ı haldir; yani hal diliyle tebliğ yapmak.İslamiyeti yaşantıya aksettirmek lisan ile anlatmaktan daha üstündür.

 

 

Allah’ı zikretmek, Kur’an’da tavsiye edilen en büyük bir hakikattir. Allah’ı zikretmek aynı zamanda onu hatırlamak demektir. Kur’an okumak, ezan, namaz, oruç gibi ibadetler de birer zikirdir ve Allah’ı hatırlatırlar.
İşte iman ve amellerden ibaret olan İslam dininin emir ve yasakları Allah’ı hatırlattığı gibi, öyle kimseler var ki, Allah’ın emir ve yasaklarına öyle riayet ederler ki, söz ve davranış biçimleriyle öyle bir kulluk timsali olurlar ki, onları gördüğünüz zaman Allah’ı hatırlamamanız mümkün değildir.
Çünkü kulluğun iki tarafı vardır: Bir yönü Allah’a bakar, bir yönü kullara bakar. O halde, en hayırlı kullar, bulundukları her yerde öyle bir kulluk pozisyonunu sergilerler ki, hemen Allah akla gelir. Hadiste, mana olarak “Allah’ın kulları”ifadesinin yer alması, bu söylediklerimize işaret etmektedir.

Selam ve dua ile…

Neden Namaz Kılamıyorum?

Neden Namaz Kılamıyorum?

21 Eylül 2020 admin 0

Kulun kıyamet günü Allah (c.c) tarafından hesaba çekileceği ilk ameli namazıdır. Günde 5 vakit farz kılınan namaz ibadetini eda etmek isteyen kimseleri namaza teşvik edecek

Tesettürlü Kızlar Çirkin midir?

Tesettürlü Kızlar Çirkin midir?

18 Eylül 2020 admin 0

Tesettüre girdikten sonra kızlar kendini genellikle çirkin hisseder . Peki bunun sebebi nedir ? CEVABI ve ÇÖZÜMÜ Videoda… Birisi size şöyle derse; “Tesettür sana birçok

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*