Büyük Günah İşleyenlerin Durumu | www.corek-otu-yagi.com

 

Günah işleyen Müslümanları tekfir (islam hukukunda bir Müslümanın başka bir Müslümanı kafir ilan etmesidir) eden Haricilerden bir grup Ebu Hanife’ye (r.a.) gelip şöyle derler: “Mescidin önünde iki tane cenaze var. Biri tıka basa midesini dolduruncaya kadar içki içen, boğazında fokurdatan ve ölen bir adama, diğeri ise zina eden, hamile olduğunu anlayınca da intihar eden bir kadına ait.” Bunların imani durumu hakkında ne dersin?

Ebu Hanife:
– Adam ve kadın hangi dine mensuptu? Yahudi mi idiler?
– Hayır.
– Hıristiyan mıdırlar?
– Hayır.
– Mecusi midirler?
– Hayır.
– O halde hangi dine mensuptular?
– Allah’tan başka ilah olmadığına, Muhammed aleyhisselamın Onun kulu ve resulü olduğuna şahadet eden millettendirler.
– Bana söyler misiniz. Bu şahadet imanın üçte, dörtte, ya da beşte biri midir?
– İmanın üçte, dörtte ve beşte biri olmaz.
– O halde şahadet imanın ne kadarıdır?
– İmanın tamamıdır.
– Boş iddialarla zan altında tutuğunuz topluluk hakkında bana sorduğunuz sorunun cevabını siz verdiniz; Onların mümin olduklarını kabul ettiniz.
Hariciler, Ebu Hanife’ye (r.a.) cevap veremeyince meselenin bu boyutunu bırakıp farklı bir bahis açtılar. Adam ve kadının cennet ya da cehennemden hangisine gideceğini sordular. Bunun üzerine Ebu Hanife şöyle dedi: “Bu meselede ben O ikisinden daha büyük suç işleyen kavim hakkında İbrahim Peygamber’in söylediğini derim: “Kim bana uyarsa o bendendir. Kim de bana karşı gelirse, artık sen gerçekten çok bağışlayan pek çok esirgeyensin.”[10] Keza o ikisinden daha büyük günah işleyen topluluk hakkında İsa (a.s.) söylediğini derim: “Eğer kendilerine azap edersen şüphesiz onlar senin kullarındır (dilediğini yaparsın.). Eğer onları bağışlarsan şüphesiz sen izzet ve hikmet sahibisin.”[11] Yine onlar hakkında Allah’ın Nebisi Hz. Nuh’a (a.s.) kavmi, “Sana düşük seviyeli kimseler tabi olup dururken, biz sana iman eder miyiz hiç!”[12] dedikleri zaman Hz. Nuh’un “Onların yaptıkları hakkında bilgim yoktur. Onların hesabı ancak Rabbime aittir. Bir düşünseniz! Ben iman eden kimseleri kovacak değilim. Ben apaçık bir uyarıcıyım.”[13], “Sizin hor gördüğünüz kimseler için, ‘Allah onlara asla hiçbir hayır vermez.’ diyemem. Allah onların içlerindekini daha iyi bilir. Böyle bir şey söylersem o zaman ben gerçekten zalimlerden olurum.”[14] dediği gibi derim.[15]

 

[10] Kur’an, İbrahim(14): 36.
[11] Kur’an, Maide(5): 118.
[12] Kur’an, Şuara(26): 111.
[13] Kur’an, Şuara(26): 112-115.
[14] Kur’an, Hud(11): 31.
[15] Ebu Zehre, a.g.e., (Dipnot no:1), s. 24.

 

 

 

Dele Alli ifşa oldu!

21 Haziran 2021 admin 0

Model Lottie Moss, Dele Alli’nin kendisine defalarca mesaj gönderdiğini ancak buna karşılık vermediğini dile getirerek bu davranışın kabalık olduğunu yıldız futbolcuya ilettiğini vurguladı. NTV Spor

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*