Râbiatü’l Adeviyye Hazretlerinin Sorgu Meleklerini Sorguya Çekmesi | www.corek-otu-yagi.com

 

Râbiatü’l Adeviyye Hazretlerini vefâtından sonra rüyâda gören bir veliyullah, O’na kabirdeki ahvâlini ve sorgu meleklerini sormuş. “Sana neler sordular, sen nasıl cevap verdin?” diye sorunca Râbia Sultan şu cevâbı vermiş:

“Rabbin kimdir, dînin nedir, peygamberin kimdir?” diye sordular. Ben de birer birer cevap verdim. Biz senin bu cevapları vereceğini biliyorduk, haydi artık istirahatine bak, bizim seninle işimiz bitti, gidiyoruz deyince ben onları durdurdum ve dedim ki : “Siz sorularınızı sordunuz, şimdi sıra bende. Ben Rabbim Allah dedim ama acabâ Allah beni kulluğa kabûl etti mi? Ben peygamberim Muhammed Mustafâ dedim ama acabâ Resûlullah beni ümmetliğe kabûl etti mi? Melekler şaşırdılar ve cevap veremediler. Melekler cevâba kâdir olamayınca Cenâb-ı Hakk meleklerine şöyle hitâb etti : “Siz çekilin, O’nu bana bırakın çünkü O benim sevgilimdir.”

 

 

Bazı insanlar vardır ki doğduğu zamana ait değildir. Çağların ötesinde yaşarlar. Onlar ışık olur çevresini aydınlatırlar. Bu nedenle sizler için Hz. Rabia el adeviyye insanoğlunu aydınlatacak bazı nasihat sözleri sizler için derledik. Bu çalışmamız da ki amaç, toplumda ortaya çıkan bozulmanın durulması adına, ‘bir damla’ olabilmektir. Umarım faydalı bir bilgi olmuştur sizler için…

Rabiatü’l-Adviye (r.a.) Hicri birinci ve ikinci asır… Kudüs civarında medfundur. Basralıdır… Müç-tehidlerden meşhur Süfyan Servi’nin çağdaşı. Tabiin devrinde yetişen büyük hanım evliyalardandır. Dünyaya düşkün olmaması ve ibadetleriyle meşhur bir hanımdır. Rabiat’ül Adeviyye rivayet edildiğine göre, Basra şehrinin kenar mahallelerinde, yoksul ama salih bir babanın dördüncü kızı olarak dünyaya gelmiştir. Ayrıca zamanın şeyhleri ve mürşitleri Rabiatül Adeviyye’yi ziyaret edip sohbet meclislerinde onun derin bilgisinden ve görüşlerinden yararlanmışlardır. Bazı kaynaklarda “dişi aslan” olarak da anılan Rabia’tül Adeviye, 752′de Kudüs civarında vefat etmiştir.

 

 

Rabiatül Adeviyye Sözleri…

✿ “İlahi! Benim bütün dünyadaki işim ve arzum seni yâd etmek, ahirette de senin likana ermektir ve işte ben buyum. Sen ne istersen onu yap!”

Bir de: “Ya Rab! Ya huzur-u kalp ile namaz kılmamı nasip et veya kalp huzuru olmadan kılmanı kabul et.”

✿ “Dil ile olan istiğfar, yalancının işidir.”

✿ “Eğer biz bir tövbe yapacak olursak (samimi ve tesirli olmayan) bu tövbe de diğer bir tövbeye muhtaçtır. (Allah’ım! Böyle tövbe etmeyeceğime tövbe olsun, demek gerekir.)”

✿ “Eğer sabır insan olsaydı, kerem sahibi bir kişi olurdu.”

✿ “Marifetin semeri, izzet ve celâl sahibi Allah’a teveccüh etmektir.”

✿ “Arif o kimsedir ki, Hakk’tan kalp ister. Hakk ona kalp verince, o derhal bunu aziz ve çelil olan Allah’a iade eder.

✿ Kul Allah sevgisini tattığı zaman, Allah o kulunun kusurlarını kendine gösterir. Böylece o başkalarının kusurlarını görmez olur.

✿ Allah’ı sevdiğin halde O’na karşı mı geliyorsun? Ne tuhaf şey bu! Sevgin gerçek olsaydı, O’na mutlaka itaat ederdin; çünkü seven kimse sevgilisini dinler.

✿ ‘Allah’ı seven kimsenin, sevgiliye kavuşmadıkça feryad ve figânı dinmez.

✿ Allahım, sana cehennemden korkarak ibadet ediyorsam, beni cehennem ateşinde yak. Yahut cenneti özleyerek sana ibadet ediyorsam, cennetini bana haram kıl. Yalnız seni sevdiğimden dolayı sana ibadet ediyorsam, beni ezeli cemalinden mahrum etme ya Rabbi!

✿ Bir kalp bekçisi olmak üzere donatıldım. İçimdeki hiçbirşeyin dışarıya çıkmasına, dışarıdaki hiçbirşeyin içime girmesine izin vermem!

✿ Ben ne zaman ezan sesi duysam, kıyamet gününün ilan edilişini duyar gibi olurum. Ne zaman kar yağdığını görsem, amel defterimin sayfalarının uçuşacağı anı hatırlarım. Ne zaman sıcakla karşılaşsam, mahşerin sıcaklığını ve hesap gününün hararetini hatırıma getirip erimeye başlarım…

✿ Bir defasında devlete ait kandilin ışığından istifadeyle gömleğimi yamadım da kalbim dağıldıkça dağıldı ve dikişleri sökünceye kadar kalbimi toparlayamadım.

Bir kimse ilminde cimrilik ederse şu üç beladan birine çarpılır:

1-Ölmeden önce ilmi kendisinden gider
2-Zalim yöneticinin hışmına uğrar
3-Öğrendiği ilmi unutur

 

 

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*