Eli Nikahlamanın Fiziksel, Psikolojik ve Manevi Zararları Nelerdir? | www.corek-otu-yagi.com

 

1- Üzüntü
2- Dalgınlık
3- Aşağılık duygusu oluşturur.
4- Hafıza zayıflığı
5- Unutkanlık
6- Dikkatsizlige neden olur.
7- İnsanı aşk ve sevgiden uzaklaştırır.
8- İnsanı dini inançlarından soğutur.
9- Zinaya eğilimi arttırır.
10- Takıntılı bir insana dönüştürür.
11- Bir süre sonra kendinden nefret etmeye başlanır.
12- Sinir bozukluğu
13- Eşler arasında cinsel iktidarsızlık oluşur.
14- İradeyi zayıflatır.

 

 

Gördüğünüz üzere arkadaşlar mastürbasyonun psikolojik ve manevi anlamdaki zararları bile tek başına yeterlidir aslında, şimdi ben farkındayım elbette aramızda gençler vardır yapanlar vardır daha önce yapmış olanlar vardır hepimizin başından geçen olaylar bunlar genelde. O yüzden aslında bu utanılacak bir durum değil arkadaşlar, Günümüz şartlarında gençlerin en büyük sorunlarından birisi bu aslında , ve bu olayın nedenleride genel manada bakacak olursak toplumsal bozukluklar , insanların yetiştirilme tarzları , değişen eğlence biçimleri , gdo lu yiyeceklerden gelen hormonal sıkıntılar ve daha bir çok nedeni sıralayabiliriz. Yani bu olay aslında doğal olarak ortaya çıkan bir ihtiyaç diyebiliriz fakat bu bir ihtiyaç diyede yapmak zorunda değiliz,1 ayda 1 rüyalanma dediğimiz olay ilede bu ihtiyaç kendiliğinden giderilebiliyor, şimdi olayın çok derinine girmicem fakat dini boyutuna bakacak olursak eğer bir çok alime göre haram olan bir çok alime göre mekruh olan kuran ve sünnete baktığımızda haram olmayan ama kendimize verilen zarara vs bakılınca haram yada mekruh sayılabilen bir şey aslında mastürbasyon , şimdi burda detaylarına pek girmicem yani neden böyle neden şöyle diye fakat genel olarak diyeceğim size şudur , her insan hayatında hata yapabilir insanız biz çünkü hatalarımız ile insanız , eğer hiçbir hatamız günahımız olmasaydı zaten insan değil melek olurduk. Benim senin onun şunun bunun herkesin farklı farklı konularda farklı şekillerde hataları ve günahları olabilir , birisi alkol birisi sigara diğeri yalan diğeri başka bir şeyden dolayı günaha girebilir önemli olan ise sizin bu günahlardan sonra yaşamış olduğunuz pişmanlık ve bunu yenmeye yönelik verdiğiniz çabadır. O yüzden bu dediklerimide dikkate alırsanız sevinirim. Yani aslında çok basitmiş gibi görünen bu mastürbasyon olayı aslında geçmişi çok derin ve kurtulmasıda bir hayli zor olabilir , tabi bu kişiden kişiye değişiklik gösterecektir.
Benim size bu anlamda tavsiyem sadece şu olabilir , hayatınızda herhangi bir alanda başaralı olmak istiyorsanız , dalgın olmamalısınız , üzgün olmamalısınız , hafızanız kuvvetli olmalı , dikkatli olmalısınız , sevgi dolu olmalısınız , pozitif olmalısınız , sinirli olmamalısınız sakin olmalısınız ve daha bir çok faktörü bir arada bulundurmalısınız , ve farkettiyseniz bu saydığım faktörler mastrubasyon yaptığınızda ortaya çıkan faktörler … O yüzden sadece bunları duymanız bile sizlerin mastürbasyon yapmanıza engel olmalı.

Şimdi geldik birde fiziksel yani bedenen size olan etkileri nelermiş onları saymaya.
1- Yorgunluk ve güçsüzlük hissi verir.
2- Kuvvetten düşürür.
3- Belde gevşeklik yapar.
4- Halsizlik verir.
5- Kramplara neden olur.
Gördüğünüz gibi arkadaşlar biz vücut geliştirmecileri etkileyen olumsuz faktörlerin çoğunu saymış olduk, yani bizim için en önemli şeylerden birincisi dinç olmaktır. Biz ne kadar gün içerisinde dinç olursak antrenman performansımızda o kadar iyi olur. Ayrıca kuvvetten düşmek halsizlik ve güçsüzlük hissi oluştuğu zaman antrenman performansımız bir yana daha antrenman yapmaya gidecek motivasyonumuz bile kalmayacaktır.Bunun üstüne birde kramplara neden oluyor, yani yarışmaya hazırlananlar genelde daha çok çeker bunu çünkü katı diyet vs yaptıklarından dolayı kramp olaylarını çok yaşarlar. Bende zamanında türkiyede derece aldığım yarışmaya hazırlanırken inanılmaz derecede kramplar giriyordu ve gerçekten nefesinizi kesiyor Allah kımsenın basına vermesın cok kotu bır olay. Aynı şekilde siz mastürbasyon yaptığınızda da sanki katı bir diyet yapmışsınız gibi vücudunuzdaki bazı değişikliklerden dolayı kıramplar girebilir.

Peki mastürbasyon yaptığınız zaman çıkan spermin içinde bizleri etkileyecek neler var ? Hemen inceleyelim…
1- C VİTAMİNİ
2- KALSİYUM
3- KLORİN
4- KOLESTROL
5- STRİK ASİT
6- FRUKTOZ
7- KALTİK ASİT
8- MAGNEZYUM
9- FOSFOR
10- POTASYUM
11- SODYUM
12- AMİNO ASİTLER
13- VİTAMİN B 12
14- ÇİNKO.

 

 

Değerli kardeşimiz,

“İstimna (mastürbasyon) yapanların ahirette elleri hamile olacak ve ondan hak talep edecek, şikâyet edecek.”(Beyhaki, Şuabu’l-İman, 7/330)

Ancak ehl-i ilim bu rivayetin zayıf olduğunu belirtmişlerdir. (bk. Merkezu’l-fetva, rakam:7496; 21088; ed-Dureru’s-Seniye, h. no: 266)

“Istimnâ” Arapça’da, “istihâ bi’l-yed” ve “hadhada” olarak da bilinen mastürbasyon, genellikle fıtrata, yani genel olarak insanın yaratılışına, özel olarak da organlarının yaratılış gaye ve görevlerine ters görülmüş ve Islâm bir “fıtrat” dini olduğu, bu da fıtrata uymadığı için, zaruret (zorunluluk hali) olmadıkça haram ya da en azından mekruh görülmüştür.

Fıtratı daha iyi anlamak için şöyle bir örnek verebiliriz: Çivi, tahtaları birbirine tutturmak için yapılmıştır. Öyleyse onunla şiş kebabı yapılmaya kalkılırsa insanın eli yanar, kebap da iyi olmaz. Bu, işin fıtrat tarafıdır.

Diğer yönden bir âyet-i kerîmede, ırzlarını koruyanlar övüldükten sonra:

“…eşleri ve câriyeleri müstesna. Onlarla olacak ilişkiden dolayı kınanmazlar. Işte bunun ötesine geçenler, haddi aşanlardır…” (Mü’minûn, 23/5-7)

buyurulur. Çoğu müfessirler, “bunun ötesine geçenler”e, eliyle istimna yâpanlar da girer, öyleyse onlar da haddi aşmış (haram işlemiş) olur, demişlerdir. (Örnek olarak bk. Kurtubî, İbn Kesîr, Alûsî ilgili ayetin tefsiri)

Ancak Alûsî, Cumhura (çoğunluğa) göre istimna âdet haline getirilmişse (cinsel sapma halini almışsa) bu âyetin kapsamına gireceğini, aksi halde girmeyeceğini söyler. (Alûsî, agk.)

Bazı kaynaklarda, “Elini nikâhlayan melundur.” şeklinde bir hadis nakledilir. (Mahlüf, Fetâvâ I/117. Ancak mûracaat edebildiğimiz sahîh hadîs kitaplarında bu hadisi bulamadık. Aslı olmadığı bilgisi vardır. (bk. el-Kari, el-Esraru’l-Merfua, 376;  Acluni, 2/393) AIûsî ise “meşâyihin rivayeti” diye nakleder. (bk. 16/11)

Saîd b. Cübeyr’in rivayet ettiği bir hadiste: “Zekerleriyle oynayan bir ümmete Allah azab etmiştir.” Atâ’nin bir rivayetinde: “Elleri hamile olarak haşredilecek bir kavim duydum. Bunların elleriyle istimna yapanlar olduğunu sanıyorum.” demiştir.

Ayrıca Allah , evlenme imkânı bulamayanların, imkân buluncaya kadar iffetlerini korumalarını emretmiş (Nûr, 24/33) böyle bir yöntem uygulasınlar dememiştir. Rasûlüllah Efendimiz de:

“Gençler! Imkân bulanlarınız evlensin, çünkü bu, gözü ve iffeti daha iyi korur. Bunu yapamayan oruç tutsun çünkü orucûn bunu sağlayacak bir kamçısı vardır.” (Buharî, Savm 10, nikah 2,3; Müslim, nikâh 1,3)

buyurmuş ve bekârlara çare olarak orucu göstermiştir. Eğer istimna mübah olsaydı, çare olârak o gösterilirdi. Çünkü o daha kolay bir yoldur, denmiştir. (Mahlûf, age I/117)

Ancak gerek söz konusu âyetlerin istimnayı açıkça zikretmedikleri, gerekse bu konudaki hadislerin bir kısmının zayıf oluşu sebebiyle, çoğunluğun haram görmesine karşılık, istimnayı mahzursuz gören âlimler de vardır. Meselâ, Ahmed b. Hanbel bunu, tıpkı kan aldırmaya benzetmiş ve ihtiyaç duyulduğunda, vücuttaki fazlalıkları dışarı atmaktan ibaret olduğu için câiz olduğunu söylemiştir. [AIûsî, agy: Burada Alûsî, Ahmed b. Hanbel’in bu görüşünü, Cumhurun haram olduğu kanaatini verdikten sonra verir. Ama mahlûf HanbeIî fıkıh kitaplarında buna rastlayamadığını söyler. (bk. Fetava, 1/118) İbnü’I-Hümâm da “haramdır, çünkü genellikle şehvet için yapılır, ancak umarım ki, cezası yoktur” der. (bk. Alûsî, agk.)]

Hanefîlerce genel olarak haram görülmüş, ancak; kişi bekârsa, ya da hanımından uzakta ise ve de şehvet kafasını aşırı meşgul ediyorsa, ya da zinaya düşme endişesi varsa ve bunu kendini teskin için yaparsa günah olmayacağı umulur. Ama zevklenmek ve şehvetlenmek için yaparsa günâhkardır, denmiştir. (ibn Âbidîn, Mezühib-i erba’a’da: “Bazı Hanefi ve Hanbelîlerin, zinaya düşme korkusuyla caiz görmeleri zayıf bir görüştür” denir. bk. V/152; Mâlikiler de cevazı için iki şartı öngörürler: 1. Zinaya düşme korkusu, 2. Evlenmeye güç yetirememe. bk. Kardavî, el-Helâl ve’I-harâm 165)

İmam-i Şâfî önceki görüşünde (kadîm) câiz olduğunu söylerken, sonraki görüşünde (cedîd) haram olduğu kanaatına varmıştır. (Bu konuda geniş bilgi için bk. Zuhaylî, VI/25)

Mesele Rasûlullah’ın amcaoğlu Ibn Abbas’a sorulduğunda: “Zina yapmaktansa bu iyidir” (Şarânî, Keşf) cevabını vermiştir.

Bütün bunlara göre; istimna genellikle hoş görülmemiş, fıtrata (normal yaratılışın gereğine) zıt bir eylem kabul edilmiş, cinsel sapma halini alması, psikolojik hastalık oluşturması gibi olumsuz yönleri hesaba katılarak, haram, ya da mekruhtur denmiştir. Ancak daha büyük zararlara düşme endişesi olduğu yerde; “iki zarardan başka alternatif yoksa, küçük olan zarar tercih edilir”, “zaruretler haram şeyleri mubah kılar” kurallarınca yapılması câiz görülmüş, hattâ zina endişesi kesin ise, vacip bile olur denmiştir.

Alışkanlık oluşturması ve zevk için yapılması ise ittifakla haramdır. Kişinin hanımının eli vs. azaları ile yapılması ise her halûkârda câizdir, helâldir.

 

Kaynak: Özgür Hoca 

 

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*