Cennete girecek olan en son kişinin mükafatına bakın | www.corek-otu-yagi.com

 

 

 

Ebû Hüreyre (r.a.) dan gelen rivayette, Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurdu:

“Cennette sizden birinin en ednâ (en aşağı) konumu, ona (Allahu Teâlâ’nın):

“Dilekte bulun” de­mesidir. O kul da dilekte bulunur, dilekte bulunur. Sonunda (Allahu Teâlâ):

“Dilekte bulundun mu?” diye soru verir. O da:

“Evet” diye cevap verir. (Allah-u Azze ve Celle de):

“Dilekleri­nin hepsi ve bir o kadarı senindir” diye buyurur.”

123) Abdullah bin Mesud (r.a.)’dan gelen rivayette Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurdu:

“Cennete son girecek olan ve cehennemden son çıkacak olan adam emekliye emekliye çıkar. Rabbi ona:

“Haydi Cennete gir” diye buyurur. O da:

“Ey Rabbim! Cennet dopdoludur.” der. Bunu ona üç defa daha söyler. Ve her defasında “Cennet dopdoludur” diye ce­vap verir. Bunun üzerine Allahu Teâlâ:

“Sana ‘on defa’ dün­yanın misli kadar vardır.” diye buyurur.”[2]

Müslim’de (186) gelen bir lafızda Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurdular:

“Ben cehennem ehlinden son çıkacak ve cennet ehlinden cennete son girecek olan adamı biliyorum. Bu kimse cehennemden emekliye emekliye çıkıverir. Allahu Teâlâ ona:

“Git, cennete gir” diye buyurur. O da Cennete gider, ona öyle gelir ki Cennet dopdoludur. Dönüp:

“Ey Rabbim! Cenneti dopdolu buldum.” der. Allahu Teâlâ ona:

“Git cennete gir” diye buyurur. O da Cennete gider. (Yine) Cenneti dopdolu görür. Dönüp:

“Ya Rabbi! Cenneti dopdolu gördüm” diye cevap verir. Yüce Allah (yine) ona:

“Git cen­nete gir” dünya kadar ve dünyanın on misli kadarı senindir. Ya da ‘dünyanın on misli senindir’ diye buyurur. O da:

“Sen yegâne Melik (otoriter, hâkim) olduğun hâlde benimle alay mı ediyorsun? Ya da bana gülüyor musun?” der.

Ravi der ki: “Allah’a yemin olsun ki, Resûlullah (s.a.s.)’in gerideki dişleri ortaya çıkana kadar güldüğünü gördüm. (Sahabeler ara­sında): “İşte Cennet ehlinin en aşağı menzil (konum) sahibi işte bu kimsedir” denirdi.”

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*