Kork o mahkemeden ki, hakimin kendisi şahittir.

İMÂM-I CAFERİ SÂDIK Sözleri

Öfke hekimin bilinç sahibinin kalbini mahveder. Öfkesine hakim olmayan, aklına da hakim olmaz.

En iyi ibadet, Allah’ı tanımak ve O’na tevazu etmektir.

Dostlar üç kısımdır: birincisi, kendisine sürekli ihtiyaç duyulan yemeğe benzer; işte bu akıllı kimsedir. İkincisi (bazı vakitler insanı yakalayan) dert gibidir; bu da ahmak kimsedir. Üçüncüsü ise (derdi tedavi eden) ilaç gibidir; bu da mütefekkir kimsedir.

Üç şey insanın ayıplanmasına sebep olur: haset, laf taşımak ve başı boşluk.

Dünya işlerin düzeldiğinde, dininden kork.

Borç, geceleri üzüntü kaynağı, gündüzleri ise zillet vesilesidir.

Mü’minin dostu ilim, yardımcısı olgunluk ve hilim, ordusunun komutanı sabır, kardeşi halkla iyi geçinme, babası ise yumuşaklıktır.

Kardeşlerini, takvaları miktarınca sev.

Üç şey, kişinin kerem sahibi olduğunu gösterir: güzel ahlak, öfkeyi yenmek, haramlara bakmaktan kaçınmak.

Üç şeyde herkes kendisinin haklı olduğunu söyler: inandığı dinde, kendisine galip olan heva ve heveste ve işlerinde tedbirde.

Üç şey hayatı karartır: zalim hükümdar, kötü komşu ve ağzı bozuk kadın.

Babalarınıza iyilik edin ki, çocuklarınız da size iyilik etsinler.

Halkın hanımlarına karşı iffetli davranın ki, hanımlarınız da iffetli olsunlar.

Bana en sevgili olan kardeşim, kusurlarımı bana hediye eden hatırlatan kimsedir.

Kim hain birisinin yanına bir emanet bırakırsa, Allah onu korumaya kefil değildir.

İki kişiyi geçen her söz ifşa olur.

Cehalet üç şeyledir: arkadaşları değiştirmek(salih arkadaşları), sebebini açıklamadan dostlarla çekişme ve faydasız şeyleri araştırmak.

Dağları harekete geçirmek, kalpleri harekete geçirmekten daha kolaydır.

Herkes şu üç şeyden kaçınmalıdır: kötülere yaklaşmak, kadınlarla konuşmaya dalmak ve bid’at ehli ile oturup kalkmak.

Kim öfke, tamah, korku ve şehvet halinde nefsine hakim olursa, Allah onun bedenine cehennem ateşini haram kılar.

İnsanlar şu üç şeyden kurtulursa, huzura kavuşurlar: kötü dil, kötü el ve kötü davranış.

Üç kimseyi, ancak üç yerde tanımak mümkün olur; yumuşak olanı, öfkelendiğinde; yiğidi, savaşta; kardeşi, kendisine muhtaç olunduğunda.

Körü körüne amel eden kimse, doğru yolda yürümeyen kimseye benzer. Süratle gidişi, onu hedefinden uzaklaştırmaktan başka bir işe yaramaz.

Üç şey muhabbet doğurur: din, tevazu ve bahşiş.

Bir zaman gelir ki, samimi arkadaş ve helal paradan daha nadir hiçbir şey bulunmaz.

Selam vermek müstehaptır; almak ise farzdır.

Allah’tan korkmak, yeterli bir ilimdir. O’na karşı olmak ise tam bir cehalettir.

Bütün insanlar şu üç şeye muhtaçtır: emniyet, adalet ve refah.

Şaka yapmaktan sakının. Çünkü, şaka yapmak, düşmanlık getirir, kin doğurur; aynı zamanda küçük bir şovuştur de.

Üç şey düşmanlık getirir: nifak, zulüm ve bencillik.

Korkulu ve ümitli olmadıkça mü’min olamazsın. Korktuğun ve ümit ettiğin şey için amel etmedikçe de korkulu ve ümitli olamazsın.

Mü’min dünyada gariptir. Dünyada horlanmaya karşı sabırsızlık göstermez; dünya üstünlüğü hususunda onun ehli ile rekabet etmez.

Kurtuluş üç şeyledir: dilini tutman, evinde oturman ve işlediğin günahlara karşı pişmanlık duyman.

Kim şu üç şeyde gevşek davranırsa mahrum kalır: cömertten bir şey istemek, alimle arkadaş olmak ve adil sultanın ilgisini kazanmak.

Birbirinizle tokalaşın. Çünkü tokalaşmak kini yok eder.

İman kalptedir, yakın ise ilhamlardır.

Kötü ahlak, yoksulluk getirir.

Üç kez öfkelendiği halde sana kötü söz söylemeyen dostu, kaybetme!

Suçlanacak yerde duran kimse kendisine kötü zanda bulunan kimseyi kınamamalıdır.

Cimri, haram yoldan mal kazanan ve onu yerinde harcamayan kimsedir.

Üç özellik büyüklüğün mayasıdır: öfkeyi yenmek, kötülük yapanı affetmek, mal ve canla insanlara iyilik yapmak.

İleri görüşlü olmak üç şeyledir: kendisinden üstekilere hizmet etmek, babaya itaatta bulunmak ve efendisine karşı tevazu göstermek.

Bir işi incelemekte aşırı hassasiyet göstermek ayrılığa; eleştiri , düşmanlığa; sabırsızlık , rezilliğe ; sırrı ifşa etmek, alçalmaya sebep olur. Cömertlik zekanın cimrilik ise gafleti alametidir.

Kim şu üç şeye sarılırsa dünya ve ahiret dileklerine kavuşur: Allah’a sığınmak, ilahi takdire razı olmak ve Allah’a karşı hüsn-ü zanda bulunmak.

Şeytan’ın kadın ve öfkeden daha güçlü bir askeri yoktur.

Dünyaya ilgi göstermek gam ve üzüntü doğurur. Dünyaya ilgisizlik kalp ve bedenin rahatlığına sebep olur.

Üç şeye güvenen aldanır: olmayacak sözleri tasdik etmek, güvenilmeyen insanlara bel bağlamak ve elde edilmeyecek şeye göz dikmek.

İnsanın dostu şunlardır: uyumlu hanım, iyi evlat ve halis arkadaş.

Üç sıfat kimde olursa, oruç tutan ve namaz kılan birisi olsa bile münafıktır: yalan konuşan, sözünde durmayan ve emanete hıyanet eden.

Şu üç şey pişmanlık getirir: övünmek, iftihar etmek ve üstünlük hususunda tartışmak.

Haram yoldan çok kazanmak rızkın bereketini yok eder.

Kim selam vermeden önce konuşursa, cevabını vermeyin.

Kızlar iyilik, oğlan çocuklar ise nimettirler. İyiliğe karşı sevap verilir, nimetlerden ise sorguya çekilir.

Üç şeyden uzaklaşan üç şeye ulaşır: şerden uzaklaşan izzete, kibirden uzaklaşan saygınlığa, cimrilikten uzaklaşan da şerefe.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*